Tarih boyunca bütün insanların bir uğraşı olmuştur. Toplumun dengeli işleyebilmesi için bazı meslek grupları ortaya çıkmıştır. Her mesleğin ayrı bir önemi ve ayrı bir değeri vardır. Şüphesiz her meslek gereklidir, hiç bir meslek küçümsenmemelidir.
Öğretmenlik ise tarihin en eski ve en itibarlı mesleklerindendir. İlk peygamber olan Hz.Adem aynı zamanda ilk öğretmendir. Bütün peygamberler insanlığı eğitmişler,terbiye etmişler.2 cihan saadetini temin etmeye çalışmışlar.Son peygamber Hz Muhammed  de ‘’Ben ancak muallim olarak gönderildim’’diyerek bu mesleği onore etmişlerdir.Peygamberlik ve  öğretmenlik birbirinin  alternatifi değil ,birbirinin tamamlayıcısıdır.Allah’tan korkan dürüst,namuslu,çalışkan bir muallim peygamberin meslektaşıdır.
Bu paye hiç bir mesleğe verilmemiştir. Öyleyse öğretmenler yaptığı işin kıymetini iyi  bilsin.Öğretmen alim olmalı,talebelerini sabırla,nezaketle ,şefkatle kucaklamalıdır.
Son zamanlarda bu meslek maleesef gereken ilgiyi görmese de yeterince takdir edilmese de öğretmenlik, insanlık tarihinin en saygın mesleği olmaya devam  edecektir.Ama öğretmenler de bu arada kendini sorgulamalı ve eksikliklerini gözden geçirmelidir.İdeolojik sebeplerle dersini aksatan ,hasta olmadığı halde rapor alan,şahsi işleri yüzünden derste verimli olamayan bir öğretmen acaba bu mesleğin itibarını sarsmıyor mu?
İşte bu ve benzer sebeplerle öğretmenler özeleştiri yapmalıdır.Bu durum öğretmenlerin  verimini artıracaktır.
Öğretmen,insan hayatında  etkili olan ve unutulmaz izler bırakan biridir.Kime sorsanız herkesin  hayranlıkla andığı bir öğretmeni vardır.Gerçek öğretmen sadece öğrencisine dünyevi sınavları değil uhrevi sınavları da kazandırandır.Bu dünyadaki zor imtihanlara talebesini hazırlayan bir muallim acaba talebesine ebedi bir cenneti kazandıracak imtihana hazırlamasa ne kadar yanlış yapmış olur?
Bahtiyar o muallim ki talebesi hem dünya imtihanlarını hem ahiret imtihanlarını kazanır.Şu kısacak dünya hayatı için her şeyi feda eden talebesine ebedi hayatı hatırlatan muallim ne güzel muallimdir.
Öğretmenlerin öğretmeni olan  sevgili peygambermize layık öğretmenler olmanız dileğiyle…
Tüm öğretmenlerimizin gününü tebrik ederiz.

Allah yar ve yardımcınız olsun…